Orsolya Papp-Zipernovszky

papp

Orsolya Papp-Zipernovszky
Hungary
papp.orsoly@psy.u-szeged.hu
MC Member – WG3
Position Paper

Affiliation: Assistant professor, Department of Personal-, Clinical- and Health Psychology, The Institute of Psychology, University of Szeged
Postal address: U. of Szeged, Institute of Psychology, Szeged, Egyetem u. 2. P.O.B. 6722 EDUCATION 1996−2002. ELTE University, Budapest. MA in Psychology, Specialization in Health Psychology and Qualification as a Teacher of Psychology: 2002. 1997−2006. ELTE University, Budapest. MA in Hungarian Language and Literature: 2006. 2003. University of Edinburgh, United Kingdom. Course fulfillment in Film Theory and Criticism. 2003−2006. Ph.D. Theoretical Psychoanalysis Programme, Psychology Doctoral School, University of Pécs, Hungary.
Thesis: The interrelations of the self-coherence with the aesthetic response. 2013- Specialisation in Applied Health Psychology, University of Szeged, Faculty of Medicine

RESEARCH INTERESTS – The psychology of Aesthetic Response – Narrative psychology, Narrative medicine – Health Literacy I have been dealing with the differences in making causal representation between causally and intentionally coherent film narratives and incoherent ones. Within this WG I would like to measure the experiential aspects of coherence and the emotions that go together with reading coherent and incoherent texts on paper versus an electronic device. I have been involved in a project dealing with the Hungarian validation of paper and pencil tests on health literacy. I would be interested in comparing the psychological outcomes of reading health-related texts on paper vs an electronic device.

REPRESENTATIVE PUBLICATIONS
2015
Papp-Zipernovszky O., Kómár R., Hegedűs K. (2015). Segítő történetek: Egy narratív módszer tanulságai segítő foglalkozásúak tréningjében. In Csabai M. – Papp-Zipernovszky O. (szerk.), Gyógyítók egészsége: A hivatás kihívásai és a változás lehetőségei (257-295. o. ). (Helping stories: Lessons of a narrative method for helpers. In Health of health professionals: the challenges of the profession and the possibilities of change) Budapest: Oriold és tsai – A Gyógyító Nőkért Alapítvány.

2014
Papp-Zipernovszky Orsolya, Bálint K., Kovács A. B. (2014). Értelem és érzelem filmes narratívumok befogadása során In: Szenvedély, szerelem, narrációk. Filozófia és pszichológiai tanulmányok (pp.188-207). (Cognition and emotion during receiving filmic narratives. In. Passion, love, narrations: Philosophical and psychological essays) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Papp-Zipernovszky O., Kovács A. B. (2014). Oksági megértés filmnézés közben: A narratív szerkezet és a befogadók személyiségjegyeinek hatása. (Causal understanding during film-viewing: The effect of narrative structure and personality traits of the viewers) Metropolis, XVIII(1), 44-68

Papp-Zipernovszky O. (2014). A személyiségkoherencia és az esztétikai válasz összefüggései: A művészetbefogadás narratív pszichológiai vizsgálata. (The interrelations between personality coherence and aesthetic response: A narrative perspective ont he reception of art) Pszichológia, 34(1), 27-47.

Papp-Zipernovszky O. (2013). Irodalom-pszichoterápia a szomatikus gyógyításban. In: Csabai M., Pintér J. N. (szerk.), Pszichológia a gyógyításban (261-181). (Poetry therapy in medicine In: Psychology in Healing) Budapest: Oriold és társai.

Papp-Zipernovszky Orsolya: Pszichoanalitikus kísérletek az irodalmi és filmes befogadás területén (Psychoanalytic experiments on the field of literature and film reception. Art and psychoanalysis). „Művészet és pszichoanalízis” c. konferencia kiadványa Günther Brus tiszteletére (edited conference book on the occasion of the exhibition of Günther Brus, article traslated to German), Janus Pannonius Museum, Pécs, 2011, 71-91.

Papp-Zipernovszky Orsolya, Kovács András Bálint: Self-readings: the artistic experience on the crossroads between psychoanalysis and narrative psychology. In: F. Pereira (ed.), Literature and Psychology. Proceedings of the 27th International Conference on Literature and Psychology, 2010, 39-47.

Papp Orsolya: Identifying narrative coherence in autobiographical texts. In: Beatrix Lábadi (ed.): Cognition and Interpretation. Pécs Studies in Psychology. PTE BTK Pszichológiai Intézet, Pécs, 2007, 141-152.

Comments are closed.